Στερεότυπα – Τι πιστεύουν οι γερμανοί για το λαό τους και τι οι ξένοι για τους γερμανούς

Η Γερμανία, μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων και κριτικών.…

Μπύρες και Λουκάνικα στη Γερμανία: Ένα Ταξίδι στη Γαστρονομική Παράδοση

Η μπύρα και τα λουκάνικα αποτελούν δύο αναπόσπαστα κομμάτια της γερμανικής κουλτούρας και γαστρονομίας. Στη Γερμανία,…

Η Ανακύκλωση και το Περιβάλλον στη Γερμανία: Ένα Παράδειγμα για την Ευρώπη

Η Γερμανία έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως μία από τις ηγετικές χώρες στον τομέα της ανακύκλωσης…

Λίγα λόγια για τον Martin Schrage

„Das Land der Griechen mit der Seele suchend…“ Genau wie bei unserem Nationaldichter Goethe Iphigenie in…

Είπαν οι μαθητές

Partnerschaftsprogramm Unsere Klasse hatte das Glück und die Freude, die erste zu sein, die am Austauschprogramm…

Το σχολείο μας – Συνέντευξη με τον κ. Γεώργιο Ζώη

Die „EGZ“ Schule wurde 1974 gegründet und bis 1988 trug sie den Namen „Gennadios-Schule“. Seit 1988…

München – Partnerschaft mit dem Dom-Gymnasium

Letztes Jahr, genau wie auch dieses Jahr, hat unsere Schule einen Schüleraustauch mit dem Dom-Gymnasium organisiert.…

Die Stadt Freising – Partnerschaft mit dem Dom-Gymnasium in der Stadt Freising.

Während unseres Schüleraustausches mit dem Dom-Gymnasium hatten wir, die Schüler der 7. Klasse, die Gelegenheit eine…