Η Ανακύκλωση και το Περιβάλλον στη Γερμανία: Ένα Παράδειγμα για την Ευρώπη

Η Γερμανία έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως μία από τις ηγετικές χώρες στον τομέα της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής προστασίας στην Ευρώπη. Μέσω μιας σειράς αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών, η χώρα έχει θέσει τα πρότυπα για την πράσινη διαχείριση αποβλήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Γερμανία κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ευρώπη, καθώς περίπου το 80% των αστικών απορριμμάτων της ανακυκλώνεται..(Αbfallrecycling) Το σύστημα συγκομιδής   και ανακύκλωσης έχει  διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι απλό, κατανοητό και απόλυτα λειτουργικό.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν το σύστημα συγκομιδής απορριμμάτων   της Γερμανίας ωε ένα  από τα καλύτερα  σε όλο τον κόσμο.

Πρώτα από όλα η Γερμανία έχει το πιο λεπτομερές νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την ομοσπονδία της Γερμανίας το κράτος έχει θεσπίσει  πάνω από 8000 νόμους για την  προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον σπουδαίο ρόλο παίζει η εφαρμογή  ενός πλήρους συστήματος ανακύκλωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη διαλογή απορριμμάτων σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: χαρτί, γυαλί, πλαστικό, οργανικά απόβλητα και μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Οι κάτοικοι ενθαρρύνονται να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους με σκοπό την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών  και για αυτό το λόγο υπάρχουν  3 είδη κάδων απορριμμάτων  : ο κάδος της ανακύκλωσης , ο κάδος  των ελαφριών σκουπιδιών και ο κάδος  των οργανικών σκουπιδιών.

Επίσης ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του γερμανικού συστήματος ανακύκλωσης είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καμπανιών ευαισθητοποίησης, οι Γερμανοί πολίτες έχουν ενημερωθεί για τα οφέλη της ανακύκλωσης και την έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή τους ζωή. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με μελέτες  εννέα στους δέκα Γερμανούς ακολουθούν πιστά τους κανόνες συλλογής και διαχωρισμού απορριμμάτων προκειμένου να αξιοποιηθεί σωστά η διαχείριση και ανακύκλωση τους για τη φροντίδα του περιβάλλοντος, ενώ προκαλεί ενδιαφέρον ότι μόνο για τα απορρίμματα γυαλιού υπάρχουν 3 είδη κάδων: ένας καφέ ,ένας  πράσινος και ένας άσπρος, όπου στον καθένα συλλέγεται το αντίστοιχο  χρώμα γυαλιού. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι κάδοι δεν βρίσκονται διάσπαρτοι στον δρόμο αλλά σε συγκεκριμένη θέση στο πίσω μέρος των κτιρίων και περισσότερες φορές έχουν μάλιστα κάποιου είδους περίφραξη την οποία ονομάζουν Hof .

Σύμφωνα με έρευνες ,η ποσότητα  των απορριμμάτων (Müll) που παράγονται αγγίζει ετησίως  τα 30 εκατομμυρίων τόνους . Στην Γερμανία όμως  είναι σε λειτουργία ένα επαναστατικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο  τη μείωση της χρήσης πλαστικού και την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών.Το γνωστό ‘’Green Dot system’’ (Der Grüne Punkt System). Οι παραγωγοί αλλά  και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να πληρώνουν τέλος ‘’Green Dot’’ για τα προϊόντα τους και όσο περισσότερη συσκευασία (Verpackung) χρησιμοποιούν τόσο υψηλότερος είναι ο φόρος. Με το τρόπο αυτόν έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός απορριμμάτων γυαλιού (Glas) , μετάλλου (Metall) αλλά και  χαρτιού (Papier). Tο συνολικό τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος   αποτυπώνεται μάλιστα και σε αριθμούς, πετυχαίνοντας περίπου ένα εκατομμύριο τόνους απορριμμάτων λιγότερο από τον μέσο ετήσιο αριθμό.

Η Γερμανία αποτελεί παράδειγμα για το πώς μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανακύκλωση και την περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η επιτυχία της χώρας αυτής δείχνει ότι με την κατάλληλη οργάνωση  και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, είναι εφικτή η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η εμπειρία της Γερμανίας μπορεί σίγουρα να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

https://www.linkedin.com/pulse/germanys-garbage-sorting-recovery-system-tolga-kagan-onder

  • Μικαέλα Καραγιάννη
  • Μαριάνθη Χαντζή
  • Τάκης Παπαγεωργίου
  • Δημήτρης Πολυζογόπουλος